биогаз

Производството на биогаз е начин да се оползотворят органичните отпадъци, като освен намаляване на замърсяването на околната среда се получават и други, съвсем конкретни ползи: електрическа и топлинна енергия и висококачествен органичен тор, основа на биологичното земеделие.
Принципна схема на биогазова инсталация


Биогаз

Органичните отпадъци се събират в приемника. Готовата маса се подава във ферментатора. При подаването на порция отпадъци еквивалентно количество ферментирала маса преминава от ферментатора в резервоара за тор. Полученият биогаз постъпва в генератор за производство на електрическа и на топлинна енергия или в горелка, ако се произвежда само топлинна енергия. Газовия резервоар гарантира равномерното захранване на генератора с биогаз.


За допълнителна информация: Биогаз-енергия, която идва от слънцето


При проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на биогазови инсталации “АГРОЕКОН“ ООД работи съвместно с лидера в биогазовите технологии Krieg & Fischer Ingenieure GmbH.

  • Биогаз
  • Биогаз
  • Биогаз
  • Биогаз
  • Биогаз
  • Биогаз