за нас

АГРОЕКОН ООД е фирма, специализирана в проектиране на селскостопански обекти:

 • животновъдни ферми;
 • складове и силозни стопанства за зърносъхранение;
 • навеси;
 • нестандартно оборудване за животновъдството;
 • биогазови инсталации.

Във фирмата работят или са привлечени като експерти водещи за страната специалисти в областта на животновъдството и техниката за селското стопанство.

Проектирането е свързано с предварителни консултации за уточняване на изискванията на нашите клиенти и за приемане на параметри, които отговарят на изискванията на ЕС по отношение на отглеждането на животните и на качеството на произвежданата продукция.

Освен проектиране, заедно с нашите партньори, можем да продължим работата с клиентите до:

 • строителство на обектите;
 • доставка и монтаж на оборудването;
 • изработване на специализирано оборудване;
 • сервизно обслужване на техниката;
 • обучение на кадрите;
 • консултации по хранене и отглеждане на животните.

Ние можем да Ви направим само проекта, но можем да Ви помогнем и за неговото реализиране до ключ. Можем да направим всичко, от което се нуждаете. Ние ще Ви направим не каква да е, а ЕДНА ДОБРА ФЕРМА.