обекти

Проектирани и реализирани проекти

 • Говедовъдната ферма - по кой път да вървим. Статия
 • с. Ахматово, Пловдивско. Преустройство кравеферма за 90 крави.
 • с. Трем, Шуменско. Кравеферма за 300 крави – ново строителство. Снимка 1 | Снимка 2
 • с. Цар Асен, Разградско. Доилна зала.
 • гр. Грамада, Видинско. Кравеферма за 600 крави с приплодите – ново строителство. Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3
 • с. Крива Круша, Сливенско. Преустройство на кравеферма за 140 крави.
 • с. Веселиново, Ямболско. Преустройство на кравеферма за 240 крави.
 • гр. Свищов. Преустройство на кравеферма за 400 крави.
 • с. Тетово, Русенско. Преустройство на кравеферма за 100 крави. Снимка 1 | Снимка 2
 • гр. Угърчин, Ловешко. Преустройство на ферма за 30 крави. Снимка 1
 • гр. Хасково. Кравеферма за 95 крави – ново строителство.
 • гр. Годеч, Софийско. Кравеферма за 100 крави – ново строителство.
 • с. Скутаре, Пловдивско. Овцеферма за 300 овце – преустройство.
 • гр. Копривщица, Софийско. Овцеферма за 900 овце – ново строителство.
 • с. Велковци, Габровско. Кравеферма за 500 крави с приплодите- ново строителство. Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5 | Снимка 6
 • с. Иваново, Видинско. Кравеферма за 90 крави – ново строителство.
 • с. Бяло Поле, Старозагорско. Кравеферма за 30 крави – ново строителство.
 • гр. Свиленград. Кравеферма за 20 крави.
 • с. Надежден, Хасковско. Кравеферма за 30 крави – ново строителство.
 • с. Слащен, Благоевградско. Кравеферма за 50 крави – ново строителство. Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4|Снимка 5 | Снимка 6 | Снимка 7 | Снимка 8 | Снимка 9 | Снимка 10 | Снимка 11 | Снимка 12 | Снимка 13 | Снимка 14 | Снимка 15 | Снимка 16 | Снимка 17
 • с. Желязно, Пловдивско. Кравеферма за 200 крави с приплодите – ново строителство. Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5 | Снимка 6 | Снимка 7 | Снимка 8 | Снимка 9 | Снимка 10 | Снимка 11 | Документ
 • с. Ясеновец, Разградско. Доилна зала.
 • с. Горски извор, Хасковско. Кравеферма за 500 крави – преустройство.
 • с. Бисер, Хасковско. Кравеферма за 60 крави – ново строителство.
 • с. Чуреково, Смолянско. Зайцеферма. Проект
 • гр. Лом – зърнобаза 12 000 t..
 • гр. Враца – зърнобаза 7 500 t.. Снимка 1
 • с. Царевец, Врачанско – зърнобаза 5 000 t..
 • с. Чешнегирово, Пловдивско. Кравеферма за 100 крави – ново строителство. Снимка 1 | Снимка 2
 • с. Столетово, общ. Карлово. Кравеферма за 150 крави с приплодите- ново строителство.
 • с. Бреница, общ. Кнежа. Кравеферма за 100 крави – преустройство и модернизация.
 • с. Горни Домлен, общ. Карлово – торохранилище.
 • с. Абланица, общ. Хаджидимово - преустройство и модернизация на ферма за 27 крави.
 • с. Любен, общ. Съединение – подземно торохранилище и доилна зала.
 • с. Новаково, общ. Асеновград – подземноторохранилище.
 • с. Правище, общ. Съединение. Кравеферма за 100 крави – ново строителство.
 • с. Звездец, общ. Малко Търново. Биволоферма за 100 биволици и млекопреработка.
 • Обл. Логойск, Беларус. Овцекомплекс за 10 000 овце месодайно направление с угоително. Проект
 • гр. Брезник – торопочистване в преустроена ферма за крави. Снимка 1 | Снимка 2
 • с. Длъгня, общ. Дряново – Преустройство кравеферма за 130 крави. Снимка 1 | Снимка 2
 • гр. Съединение, Пловдивско – комбинирано торохранилище за течен и за твърд тор.
 • с. Гита, общ. Чирпан – торохранилище.
 • с. Дебращица, общ. Пазарджик – торохранилище за твърд тор.
 • с. Светлиа, общ. Средец - преустройство на овцеферма за 500 млечни овце. Снимка 1
 • Общ. Гърмен, обл. Благоевград - ферма за 167 крави с приплодите. Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5 | Снимка 6 | Снимка 7 | Снимка 8 | Снимка 9 | Снимка 10 | Снимка 11 | Снимка 12 | Снимка 13 | Снимка 14 | Снимка 15 | Снимка 16 | Снимка 17
 • с. Тодор Икономово, общ. Каолиново. Преустроена К 200 за свободно- боксово отглеждане на крави Снимка 1 | Снимка 2
 • - Торохранилище и торопочистване с. Игнатовци общ. Дряново Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4
 • Торохранилище с. Младово, общ. Сливен
 • Торохранилище с. Свобода, общ. Чирпан
 • Торохранилище с. Осеновец, общ. Венец
 • Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в кравеферма за свободно- боксово отглеждане с роботизирано доене на крави гр Пещера.
 • Торохранилища с. Старо Селище, общ. Исперих
 • Торохранилище с. Войводово, общ. Хасково
 • Преустройство и разширение на сграда К200 във ферма за 300 крави свободно- боксово отглеждане и доене с роботи с. Царевец, общ. Мездра Снимка 1
 • Преустройство на съществуваща сграда в телеугоително, с. Царевец, общ. Мездра
 • Торохранилище за твърда тор от патици- мюлари в с. Войводово, общ. Хасково
 • Резервоар за съхраняване на течен тор в с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора
 • Xранилки за овце и телета – метални, сглобяеми Снимка 1 | Снимка 2
 • Делители за овцеферми - метални, горещо поцинковане Снимка1
 • Tорохранилище за твърд тор с. Зидарово, общ. Созопол Снимка 1 | Снимка 2
 • Торохранилище, с. Осеновец, общ. Венец
 • Преустройство на сграда и проектиране на доилна зала, ферма за 140 крави с. Осеновец, общ. Венец
 • Кравеферма за 60 крави в с. Драгиново, общ. Велинград
 • Кравеферма за 100 крави в с. Бадлево, общ. Гърмен
 • Кравеферма за 60 крави с приплодите в гр. Велинград.
 • Ферма за месодайни крави в с. Ракитово, общ. Велинград.
 • Ферма за 1000 крави с биогазова инсталация в с. Межден, общ. Котел Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5 | Снимка 6 | Снимка 7 |
 • Овцеферма Златоград Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5
 • Говедовъдна ферма с. Правище - общ. Съединение Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5 | Снимка 6| Снимка 7| Снимка 8
 • Ферма за 1000 кози, с. Косарка, общ. Дряново Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3 | Снимка 4 | Снимка 5 | Снимка 6 | Снимка 7
 • Овцеферма с. Батошево общ.Севлиево линк
 • Овцеферма с. Блъсковци общ. Елена линк
 • Говедовъдна ферма с. Искра общ.Първомай линк
 • Говедовъдна ферма с. Лъжница общ. Гоце Делчев линк
 • Oвцеферма с. Приселци общ.Несебър линк
 • Стресове в говедовъдната ферма линк
 • Овцеферма с. Манолово общ.Павел Баня линк