продукти

Технологичното оборудване в животновъдната ферма трябва да осигури максимален конфорт за животните и удобство при тяхното обслужване за работещите. Всичко това не са просто конструктивни елементи или машини, а е нещо, което контактува с живи организми. Параметрите на оборудването трябва да отговарят в максимална степен на физиологията на животните в съответствие на тяхното физиологично състояние и възраст. Щом това е така, животните изразяват своята благодарност с повишена продуктивност. Именно такова е всичко, което предлага холандската фирма D.C.E.


Решението на проблема с почистването на тора от помещението трябва да се търси още при източника. Всяка животновъдна ферма е уникална и се нуждае от система за почистване на тора, която съвместява строителните възможности на сградата с финансовите възможности на предприятието. В същото време системата трябва да осигури спокойствие на животните и опазване на околната среда. Фирмата JOZ произвежда торопочистваща техника от всякакъв вид. Няма значение за какви животни става дума: крави за мляко или за месо, свине или пуйки, кокошки или свине. Може би при Вас има нестандартна ситуация – със системите на JOZ ще намерите решение за всяка ситуация. JOZ работи по- вече от петдесет години в областта на почистването на тора. Подобрявайки непрекъснато съществуващите системи и разработвайки нови, фирмата си е осигурила отлична репутация като производител на торопочистваща техника. При това винаги се мисли за намаляване на експлоатационните разходи. С всичко това JOZ се занимава от времето, когато никой не е говорил за машини за почистване на тора.


Фирма Агроекон ООД е официален дистрибутор за България на фирмите:


joz logo