продукти

Автофиксаторни и ограничителни решетки

Автофиксаторни решетки:

 • Пълна гама от телета до крави;
 • Щадящо кравите изпълнение изключва нараняванията;
 • Интегрирано в горния профил заключване;
 • Дълбоката точка на въртене на рамото осигурява голямо пространство за главата;
 • Леко и сигурно обслужване;
 • Почти безшумна работа;
 • Безотказни механизми.

Освен това:

 • Safety Lock автофиксатори за крави с автоматично индивидуално освобождаване;
 • Диагонални решетки;
 • Фронтален ограничител;
 • Телескопични и стабилни врати и разделители;
 • Преместваеми разделители.
 • Автофиксаторни и ограничителни решетки
 • Преместваеми разделители