продукти

Поилки

Групови поилки:

 • Неръждаема стомана, монтаж на пода или на стената;
 • Подходяща за високо и за ниско налягане на водата;
 • Минимални загуби на вода;
 • Лесно почистване;
 • Дължина 1,00 m. и 2,00 m.

Индивидуални поилки

 • за различни категории говеда;
 • лесно почистване;
 • предпазва от хидравличен удар;
 • Минимални загуби на вода;
 • Лесен монтаж
 • Групови поилки
 • Индивидуални поилки

Отоплител и циркулатор на вода AQUALINE

 • При обща дължина на водопроводната линия 200 m и до 20 включени поилки системата осигурява температура на водата 10° С при температура на въздуха минус 20° С
 • Мощност 3000 W.
 • Напрежение 230 V.
 • Термозащита;
 • Циркулационна помпа;
 • Регулиращ се от 0° до 80° С термостат.
 • Отоплител и циркулатор на вода AQUALINE