продукти

Електрически панел за управление

Панелът за управление на скрепера не е само кнопка за включване и изключване. Панелът придава интелигентност на скрепера: вие програмирате разстоянието, което трябва да измине скреперът, като по този начин избягвате натоварването на цялата система; следи натоварването и изключва задвижването при претоварване; сигнализира при блокиране на системата; позволява настройване на междинни положения; настройка на стартовата позиция на електронния подкарвач; не позволява замръзване на елементите на скрепера или към пода и гарантира безпроблемна работа до температура минус 32°С. Един панел може да обслужва две скреперни инсталации

  • Електронен панел за управление