продукти

Електронен подкарвач

С помощта на скрепера подът на помещението ще бъде чист, което гарантира чистота на животните, а от там и намаляване на ветеринарните разходи и подобряване на качеството на млякото. Скреперът, освен че чисти пода, може да бъде съоръжен и с електронен подкарвач. Скреперът служи за носач на подкарвача, който подтиква кравите да се предвижват към доилната зала. За целта в доилната зала се монтира допълнителна кнопка за управление. Това е особено подходящо за малки ферми, където торовата пътека служи и за чакалня преди доенето. Електронния подкарвач е устройство, което може да бъде монтирано допълнително на всеки скрепер.

  • Електронен подкарвач