продукти

Клетки за телета

Клетки за телета до 7 дневна възраст:

 • Максимална свобода за движение;
 • Поцинкована конструкция;
 • Лесна за дезинфекция;
 • Възможна мобилност;
 • Отваряща се предна врата

Клетки за телета през млечен период:

 • Осигурен дълъг живот;
 • Подсилен със стъклопласт полиестер;
 • Не му въздействат ултравиолетовите лъчи;
 • Отразяват слънчевите лъчи;
 • Максимална площ за движение;
 • Изпълнение за индивидуално или за групово (до 6) телета
 • Поцинкована ограда на площадка за движение;
 • Принадлежности за хранене и поене на телетата.
 • Клетки за телета до 7 дневна възраст
 • Kлетки за телета млечен период