продукти

Комби-скрепер

Комби- скреперът е специално предназначен за бетонови подове на кравеферми.Това могат да бъдат плоски бетонови подове, където отстраняването на тора става през някакво разстояние, а също така и за наклонени подове, където торовата течност се стича в средата. Дори при грапав под комби- скрепера работи безупречно. Комби- скреперът е приложим и при скарови подове.

Ако подът е с гумирано покритие,комби- скреперът с износоустойчива гумена лента (допълнителен вариант) гарантира максимална чистота на вашата кравеферма.

Комби- скреперът се пригажда лесно към всякакви условия и е подходящ както при ново строителство, така също и при реконструкция на съществуващи помещения. Голямото му предимство е, че може да работи и без водещ канал в средата на пътеката.


Задвижване и изпразване


Задвижването на скрепера може да бъде хидравлично или механично. Големите предимства са на механичното задвижване. Дори и монтирано в помещението, задвижването не отнема място и не затруднява технологичното обслужване. Комбинацията от повдигната високо задвижна станция и комби- скрепер практически не оставя непочистена зона върху торовите пътеки.


Задвижната станция, благодарение на антизамръзващата система, може да бъде монтирана и вън от помещението. Това дава възможност за реализиране на ефикасни решения за отстраняване на торовата маса от помещенията.


Особено ефикасно е решението за отстраняване на тора посредством подвижна клапа. Когато скреперът приближи, клапата отваря приемния отвор и торовата маса попада в канала. С това оригинално решение не се губи никакво място в помещението (приемния канал може да бъде и вътре) – той не притеснява животните. Разчетен за натоварване 1500 kg на ос позволява безпроблемно преминаване по пътеката на мобилна техника.


Технически данни:

  • Материал около 100 kg (в зависимост от ширината на пътеката) поцинкована стомана. Височина 21 cm.
  • Двигател 0,55 kW/0,75 кW; 220/380 V
  • Задвижващ блок: маслена вана, зъбна предавка, 5,4 об./мин.
  • Скорост на движение на скрепера: 4 m/мин.
  • Натегателно колело: диаметър 290 mm, износоустойчив чугун, ост от твърда сплав;
  • Панел за управление: 220 V, регулируем часовников превключвател или ръчно управление
  • Верига- лята, 13 mm
  • Или стоманено въже 6 mm с пластмасово покритие 1 mm
  • Или корда 10 mm
  • Комби-скрепер

Делта-скрепер за животновъдните ферми

Във ферми, където за постеля се използва много слама, за почистването на тора се използва делта- скрепера. Този скрепер работи добре и при неравномерно натоварване на двете крила. За да бъде стабилен, в средата на торовия канал се прави водещ канал.

Системата може да се раелизира както при две торови пътеки, така също и при една торова пътека.

Скреперът изтиква тора до тороприемен канал в края на помещението. По-нататъшното му транспортиране до мястото за съхранение може да стане посредством кръгова верижно- планкова система или със шубщангов транспортьор. Посредством електронна апаратура е възможно поетапно отстраняване на тора. Попадането изведнъж в тесния канал за верижния (или шубщанговия) транспортьор на голямо количество слама може да го блокира –с поетапното отстраняване този проблем отпада.


Техническите данни на делта- скрепера са идентични с тези за комби—скрепера.