продукти

Междубоксов разделител Топ - модел

  • Максимален комфорт за кравите;
  • Тилен ограничител на 125 cm!
  • Перфектно насочване и позициониране на кравата;
  • Oсобено голямо пространство за главата;
  • Изключително голямо напречно пространство;
  • Щадящо кравите изпълнение;
  • Опростен монтаж

Освен Топ - модел Ster® предлагаме и други модели междубоксови разделители, например модела Super Comfort. Този модел обхваща една пълна серия междубоксови разделители за всички категории говеда – от телета до крави.