продукти

Плаващи покрития

Детайлите са проектирани като шестоъгълни елементи със симетрично оребряване на двете повърхности. Оребряването принуждава плаващите елементи да се разпределят равномерно и плътно допиращи се един до друг, без да се застъпват.Обемното тегло от 0,5 кg/m3 гарантира, че елементите ще плуват по повърхността. Уникалният дизайн ги прави устойчиви на напора на вятъра


Няма монтажна работа. Елементите се доставят в големи чували и се изсипват директно върху течната повърхност, където те се разпределят автоматично, без намеса на човек, като оформят покритието. Могат да покриват хранилища за течни отпадъци с произволна форма, без да се изисква никаква предварителна подготовка. Просто се изсипва необходимото количество елементи.


Лесно обслужване. Не се нуждае от наблюдение. Няма експлоатационни разходи. Няма ремонт.


Свободно манипулиране с техника в хранилището. Винаги, когато се налага достъп до течността, се предприемат необходимите действия без каквато и да е подготовка. Плаващите елементи ще се отместят сами, ако се вкарва помпа или хомогенизатор. При горно пълнене на хранилището течността се излива директно върху покритието. Когато манипулацията приключи, покритието се възстановява автоматично.


Редуцира емисиите на миризми до 96% и на амоняк до 90%.

  • Плаващи покрития
  • Плаващи покрития
  • Плаващи покрития
  • Плаващи покрития
  • Плаващи покрития