продукти

Помпи за течен тор

Самозасмукващите помпи за течен тор и замърсени води на JOZ с различно конструктивно речение и различни начини на задвижване дават възможност за прилагане на най- съвременни и ефикасни системи за съхраняване и оползотворяване на тора. Могат да създадат напор до 10 bar и благодарение на това да гарантират препомпване на масата на разстояние до 200 m. хоризонтално и до 8 m. вертикално. Оборудвани с нарязващо устройство могат да транспортират тор с високо съдържание на сухо вещество, включително и със слама. Най- често помпите са лесно подвижни и бързо могат да се позиционират на ново място.


Напорно- хомогенизиращите помпи са ефикасни за хомогенизиране и транспортиране на тора от събирателни канали и резервоари до мястото за обработка и съхраняване. Ефикасната конструкция позволява работа в двата режима: хомогенизиране и транспортиране.


  • Самозасмукваща помпа
  • Напорно-хомогенизиращa помпа