продукти

Ротационна четка за крави

  • Четката се монтира на стена, кол или друг носещ елемент на височина 150 – 160 cm над пода.
  • Мощност – 1,2 kW;
  • Напрежение 230 V;
  • Автоматично включване, щом кравата се докосне до четката;
  • Минимално обслужване. Самопочистване от космите;
  • Ротационна четка за крави