продукти

Сепаратор за тор

Сепараторът разделя торовата маса на течна и твърда фракция. Това облекчавеа много по- нататъшното съхранение на тора – твърдата фракция се съхранява и оползотворява като традиционния тор, а течната (редуцирана по обем с 30%) вече не създава проблеми с разслояването по време на съхраняването.

  • Подходящ за всички видове течен тор
  • Ел. мощност 1,5_kW
  • Габарити LxBxH: 916 x 1070 x 1461 mm
  • Капацитет: 20-40 m3/h

Твърдата фракция съдържа до 30% сухо вещество

  • Монтиран сепаратор
  • Сепаратор