продукти

Многослоен синтетичен матрак за крави Innova

Матрак:

 • Висококачествен пълнеж от пенест латекс;
 • Дебелина 3 cm.
 • Изключително стабилен и еластичен;
 • Опакован във водонепропускливо фолио;
 • Намалени проблеми при движението.

Синтетично покривало (по избор)

 • Двустранно покритие с PVC;
 • Полиестерна тъкан за основа;
 • Дълговечност.

Гумено покривало (по избор)

 • 4 mm дебелина;
 • Полиестер – наилонова тъкан за основа;
 • Профил Хамершлаг;
 • Отлично поведение при всякакво движение;
 • Изключително дълъг живот.
 • Трислойна постелка

Гумен матрак с бутони за крави Т–20

 • Първокачествена нова гума;
 • Обща дебелина 2 cm;
 • Горен слой 10 mm: Профил Хамершлаг;
 • Полиестер – наилонова тъкан за основа;
 • Долен слой 10 mm:бутонен профил;
 • Еластичнен;
 • Отлично поведение при всякакво движение;
 • Намалени проблеми при движението.
 • Изключително дълъг живот.

Гумени покрития - Royal Mats

Royal Mats – гумено покритие за боксове на крави.

Royal Mats – гумено покритие за повърхностите, по които се движат кравите в обора и доилната зала. Когато пътеките за движение на кравите са само бетон, за един ден кравата изминава до 1000 м. След монтаж на гуменото покритие кравата изминава по- вече от 2000 м.