проектиране

АГРОЕКОН ООД е тясно специализирана в проектирането на обекти, свързани със селското стопанство:

 • Говедовъдни ферми
 • Овцевъдни ферми
 • Биогазови инсталации
 • Инсталации за зърносъхранение
 • Навеси, метални конструкции и нестандартно оборудване за селското стопанство.

Проектите обхващат както ново строителство, така и реконструкция на съществуващи сгради
Със своите партньори може да поеме реализиране на обектите до ключ – от проектирането до строителството, доставката и монтажа на съораженията и оборудването и пускането на обекта в експлоатация.

Висококвалифицирани специалисти са на разположение за консултации в направленията:

 • Технология на отглеждане на животните;
 • Хранене на животните;
 • Механизация на процесите;

При проектирането на всеки обект се търси решение, което да отговаря на:

 • теренните условия;
 • климатичните условия;
 • нормативната уредба, действаща в страната;
 • европейските норми.

Технологичните решения гарантират:

 • условия на отглеждане, съответстващи на физиологията на животните;
 • предпоставки за максимално реализиране на генетичните заложби;
 • минимален разход на труд;
 • добри условия за работещите.

Конструктивните решения гарантират:

 • минимални инвестиции;
 • гъвкавост (възможност за лесно разширяване на производството);
 • добри условия за животните и за работниците.

Средствата за механизация на процесите гарантират:

 • надеждно обслужване;
 • минимален разход на енергия и труд;
 • разумни инвестиции.

АГРОЕКОН ООД може да Ви направи само проекта, но може да Ви помогне и за неговото реализиране на изключително високо технологично и техническо равнище с:

 • доставка и монтаж на оборудването;
 • изработване на специализирано оборудване;
 • сервизно обслужване на техниката;
 • обучение на кадрите.

АГРОЕКОН ООД може да направи за вашата ферма всичко, от което се нуждаете. Ние ще Ви направим не каква да е, а ЕДНА ДОБРА ФЕРМА. Без значение дали е ново строителство, или реконструкция на съществуващи сгради.

Ферма за 99 крави и приплодите.

В сградата са настанени всички категории крави, заплодените юници и телетата за заплождане.
Отглеждането на кравите е свободно, в индовидуални боксове, без двор за разходка.
Доене –доилна зала Рибена Кост 2х5
Поене – циркулационна незамръзваща система
Микроклимат – естествена вентилация, с мрежи и ветрозащитни завеси на надлъжните стени.
Торосъхранение – лагунна подподова система.
Ново строителство

Сграда за отглеждане на 300 крави, ново строителство, без двор за разходка

Сграда за отглеждане на 300 крави, ново строителство, без двор за разходка.
В сградата са настанени лактиращи, сухостойни и крави в родилен период.
Доене в зала Рибена Кост 2х12.
Автоматично отделяне на подлежащите за манипулация животни.
Торосъхранение – лагунна подподова система.
Микроклимат – естествена вентилация, с мрежи и ветрозащитни завеси на надлъжните стени.
Ново строителство

Сграда за 400 крави

Отглеждането на кравите е свободно, в индовидуални боксове, без двор за разходка.
Доене –доилна зала Паралел 2х20
Поене – циркулационна незамръзваща система
Микроклимат – естествена вентилация, с мрежи и ветрозащитни завеси на надлъжните стени.
Торопочистване – скреперна инсталация, събиране на тора в напречен събирателен канал, циркулационна хомогенизация - напорно
транспортиране до тороприемник на 250 m..
Ново строителство

Преустроена сграда за отглеждане на 28 крави и приплодите

Свободно- боксово отглеждане с доене на доилна площадка с 4 доилни места.
Ръчно почистване на тора.
Осигурен двор за разходка и достъп до пасище.
Студено отглеждане.